ดาวน์โหลดตัวเกมส์ L2Rising Lineage II Lindvior และแพทภาษาไทย


ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install
ดาวน์โหลด Auto Updare

Bit

ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install จาก BitTorrent (แนะนำ)

ดาวน์โหลด


MEGA

ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install จาก MEGA (สำรอง)

ดาวน์โหลด

download

ดาวน์โหลดจาก Http File Server [LINK 1]
[ Downloads ] L2Rising Lindvior Installer.exe

ดาวน์โหลดจาก Http File Server [LINK 2]
[ Downloads ] L2Rising Lindvior Installer.exe


ดาวน์โหลดจาก Http File Server [LINK 3]
[ Downloads ] L2Rising Lindvior Installer.exe

autoupdate

สำหรับผู้ที่มีตัวเกมแพทซ์ GOD จากเซิฟอื่นอยู่แล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปติดตั้งได้ทันที

ดาวน์โหลด


ขั้นตอนการติดตั้งตัวเกมส์และการโหลดแพทเข้าเกมส์