ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install
ดาวน์โหลดตัวเกมส์ L2Rising Lineage II Lindvior และแพทภาษาไทย

ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install จาก BitTorrent (แนะนำ)

ดาวน์โหลดเกม

ดาวน์โหลดจาก Http File Server
[ Downloads ] L2Rising Lindvior Installer.exe

ดาวน์โหลดเกมตัวเต็มแบบ Full Install จาก mega.co.nz (สำรอง)

ดาวน์โหลดเกม


ขั้นตอนการติดตั้งตัวเกมส์และการโหลดแพทเข้าเกม
เป็นคำแนะนำการติดตั้งเกมแบบละเอียดทุกขั้นตอน